Werkervaring en huidige functies

Werkervaring

Ik ben geregistreerd als arts en als anesthesioloog. In het begin van mijn medische carrière werkte ik een aantal jaren in het buitenland. Tijdens het grootste deel van mijn anesthesiologische loopbaan werkte ik in de Daniel den Hoed Kliniek. Mijn afscheid viel samen met de sluiting ervan.

Paul als bestuurder, 2018 Werk als docent

Heel mijn medische carrière ben ik al actief als docent. Het was in de jaren 80 zelfs hoofdbestanddeel van mijn werk in China. Mijn werk als pijnarts bracht talloze uitnodigingen om uitleg te geven over pijnbehandeling, zowel voor professionals als voor patiëntenverenigingen. Artikelen die ik over dit onderwerp schreef en interviews vind je terug op de pagina Archief.

Mijn huidige werk als docent kent twee takken:

Spreekbeurten over medische onderwerpen
Met enige regelmaat geef ik spreekbeurten, ook na vertrek uit ‘de Daniel’. Spreekbeurten gaan over pijnbehandeling, palliatieve zorgverlening en medische ethiek. Tot de laatste categorie horen de onderwerpen ‘moet alles wat kan’ en orgaandonatie.
Spreekbeurten over geestelijke onderwerpen
Onderwerpen waarover ik al langer lesgeef zijn christelijke medische ethiek, pastorale hulpverlening, verslavingszorg en christelijke zorg. Sinds 2019 geef ik ook les voor de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College.

Bestuurlijk werk

Hieronder vermeld ik eerst mijn huidige functies, alfabetisch gerangschikt.

Als Kanker Je Raakt (lid van Comité van Aanbeveling, sinds 2021)
Doel van stichting Als Kanker Je Raakt is om in de chaos die kanker met zich meebrengt een open hart en open oor te bieden, zoals door het organiseren van ontmoetingsdagen. Mijn bijdrage is niet bestuurlijk maar wel verbind ik er mijn naam aan.
Deltacursus (voorzitter, sinds 2009)
Doel van stichting Deltacursus is het toerusten van christenen op het vlak van hun persoonlijk geloofsleven, hun functie in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij. Voor buitenlandse activiteiten wordt samengewerkt met de bevriende stichting Epikouria, waarvan ik eveneens voorzitter ben.
Gemeenteraad van Lansingerland voor de ChristenUnie (raadslid, sinds 2018)
De gemeente Lansingerland is op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt nu ongeveer 64.000 inwoners en zal doorgroeien tot minstens 75.000 inwoners.
Raad van Toezicht van het Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk (voorzitter, sinds 2018)
Het Medisch Hart Bleiswijk biedt onderdak aan een gezondheidscentrum en een herstelhotel.
In het gezondheidscentrum zijn verschillende zorgaanbieders gevestigd.
Raad van Participanten van Laurens (lid, sinds 2018; tot oktober 2020 tevens secretaris van het DB)
De Raad van Participanten adviseert Laurens (Zorg), in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging.
Bestuurlijke functies in het verleden

Paul op de OK, 2018Medisch werk

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Na een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik bijna 30 jaar anesthesist en pijnarts in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam totdat het in 2018 opging in het nieuwe Erasmus MC en omgedoopt werd tot Erasmus MC Kanker Instituut.

Werk in het ziekenhuis, tot mei 2018
Mijn werkzaamheden in het ziekenhuis betroffen in de eerste plaats de anesthesiologische begeleiding van patiënten op de operatiekamer. Een aandachtsgebied van mij was kanker-gerelateerde luchtwegproblematiek.
Behandeling van pijn bij kanker en palliatieve zorg kwamen in Nederland tamelijk laat tot ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakte ik van dichtbij mee en ik had er ook een aandeel in. Naast het poliklinisch spreekuur had ik een bijdrage in de interdisciplinaire behandeling van patiënten op de Palliatieve Zorg Unit en werd ik regelmatig telefonisch geconsulteerd. De laatste jaren was ik een kwart van mijn werktijd actief als pijnarts.
Dit medische werk komt aan bod in twee interviews: Op het snijvlak van angst en pijn (2005) en Wijsheid in de spreekkamer (2015).
Naast het medische werk had ik ook een aandeel op beleidsmatig terrein. Tot aan de fusie met het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis (nu: Erasmus MC) was ik enige tijd lid en later voorzitter van de Intercollegiale Toetsingscommissie. Tijdens één zittingstermijn was ik lid van de Ondernemingsraad, waarin ik de functie van vice-voorzitter had.
Medisch coach voor Opa Weet Raedt
Als medisch coach geef ik op verzoek advies in de zin van een luisterend oor bieden, meedenken en de weg wijzen naar literatuur of professionals… meer.
Waarneming als arts palliatieve zorg, tot mei 2021
Uit nood geboren, namelijk door uitval van personeel in de coronacrisis, ben ik in oktober 2020 weer parttime aan de slag gegaan, als arts palliatieve zorg bij Laurens in Rotterdam, tot mei 2021.
Arts op vaccinatie-locatie
Om de COVID-19 pandemie te helpen overwinnen is eind 2020 een aantal effectieve vaccins beschikbaar gekomen. Aan de vaccinatie werk ik sinds 1 juni 2021 mee als arts, belast met medische supervisie op de vaccinatie tegen corona, op diverse locaties van GGD ZHZ.
Terug naar de startpagina Terug naar boven