Leven met God – christelijk denken en doen

Leven met God

Op deze pagina vind je besprekingen van verschillende onderwerpen, belicht vanuit christelijk perspectief.

Vooraf: Ik onderschrijf van harte de Apostolische geloofsbelijdenis, die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór mij leidraad is geweest. Het is verder mijn ervaring dat zelf lezen en bestuderen van de Bijbel – Gods Woord – allerlei inzichten en overtuigingen kan verdiepen of corrigeren. Daarom dat ik vanaf 2019 met enthousiasme lesgeef voor de ETS-Bijbelcursus.

Hieronder vind je bijdragen op het grensvlak van christelijk denken en medische praktijk, in zeven paragrafen verdeeld:

Bidden voor zieken en ‘gebedsgenezing’

In De dokter en de dominee van Geloof in zorg van 2010 gaan de theoloog Mart-Jan Paul en ik in gesprek over gebed voor genezing.

Het interview Genezende handen in Bidden met open handen uit 2007 gaat ook over bidden voor zieken. Betekent dat altijd gebed om genezing?

Bidden is geen trucje is een interview in het Reformatorisch Dagblad van 2012 over hetzelfde thema.

Als kanker je raakt, 2015
Als kanker je raakt, 2015.

Hoe dit in de spreekkamer bespreekbaar te maken, vertel ik in het interview Wijsheid in de spreekkamer (Nederlands Dagblad, 2015). Over het feit dat zelfs een relatief kleine ingreep voor de persoon zélf heel ingrijpend kan zijn, schreef ik hier (Reformatorisch Dagblad, 2013).

Vanwege het levensbedreigende karakter van kanker spreekt men bij de behandeling daarvan vaak in termen van ‘strijd’. Hierover gaat Het gevecht gaat beginnen in Als kanker je raakt (2015; zie cover hiernaast). Na een vijfde (!) druk zal in de loop van 2022 een herziene uitgave verschijnen.

Medische zending

Medisch zendingswerk was het thema op een conferentie van CMF Nederland in 2007. Dit ging met name over het spanningsveld tussen evangelieverkondiging en het hebben van een maatschappelijke bijdrage. Hierbij greep ik terug op persoonlijke ervaringen in China en verder op twee boeken, Christian Mission in the Modern World (John Stott, 1975) en Shaking the Sleeping Beauty (Michael Griffiths, 1980).

EO’s tv-programma Door de wereld in 2010 6,5 minuten.

Mijn affiniteit met medisch werk over de grenzen bracht me ertoe om woordvoerder te worden voor de humanitaire organisatie Worldwide Services. Over de kidnapping die hen in juni 2009 in Jemen overviel, vertelde ik op 30 oktober 2010 in het tv-programma Door de wereld (hiernaast). Helaas is de situatie in dat land nadien enorm verslechterd.

Over hoe geloof mijn leven en werk als arts beïnvloedt, ga ik regelmatig in gesprek met werkers in de gezondheidszorg, zoals met geneeskundestudenten van CMF Nederland en verpleegkundigen of verzorgenden van RMU.

Niet te geloven, 2002
Niet te geloven, 2002.

Occultisme en risico’s van alternatieve geneeswijzen

In Bedwelming, boze geesten en bedrog beschrijf ik mijn belevenissen met het occulte toen ik nog student was: van geneeskrachtige kruiden en magische stenen tot spiritistische seances en transcendente meditatie. Dit hoofdstuk verscheen in Niet te geloven?! 15 medici over God, wonderen en onzichtbare machten (2002; zie cover hiernaast).

Ik waarschuw voor meer eigentijdse vormen van onzichtbare machten in dit interview: Meningen over mindfulness lopen uiteen (2012).

Over het raakvlak tussen alternatieve geneeswijzen en occultisme werd ik in 2011 geïnterviewd door cv·koers.

Orgaandonatie

De mogelijkheden van orgaandonatie spreken tot de verbeelding. De nieuwe wetgeving die op 1 juli 2020 van kracht werd, levert nieuwe vragen op. Hieronder twee korte een veel langer filmpje (via YouTube YouTube).

Opvallend bij de discussie is het gebrek aan aandacht voor de mogelijkheid van orgaandonatie vóór overlijden.

Twee filmpjes van 1 minuut uit 2019 over orgaanuitname. En een opname van een complete spreekbeurt uit 2020.

Abortus

Vele jaren was de VBOK dé vereniging die opkwam voor de beschermwaardigheid van het ongeboren kind. Omineus was het bericht in 2019 van de VBOK waarin zij het voornemen bekend maakte om op te gaan in Siriz. Hierover heb ik in enkele artikelen commentaar gegeven:

Nieuwsrubriek Uitgelicht! in 2019 10 minuten.

Hierover sprak ik ook bij Uitgelicht! op 26 september 2019 (hiernaast). Maar eind 2019 concludeerde ik in mijn blog, VBOK is geen vereniging meer ‘ter Bescherming van het Ongeboren Kind’.

De organisatie Schreeuw om Leven vult sindsdien steeds meer het gat dat de VBOK heeft laten vallen. Dat was mede reden voor me om op 14 november 2020 een bijdrage te leveren aan de Mars voor het Leven, die deze keer vanwege de coronamaatregelen gedaan werd in de vorm van een livestream vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Deze is hier alsnog te bekijken 2 uur. Het gedeelte waaraan ik meedeed is hier te bekijken 20 minuten.

Vaccinatie

Vaccinatie blijkt een gevoelig onderwerp. Spookverhalen en nepnieuws spelen daarin een rol. Ook religieuze argumenten worden wel genoemd, zoals of vaccinatie strijdig is met vertrouwen op Gods voorzienigheid.

Hierover werd ik telefonisch geïnterviewd door Groot Nieuws Radio (in 2019), hier te beluisteren 6 minuten.
Hierover ging ik ook in gesprek met Yvonne Geuze van de NPV in Uitgelicht! Analyse deel 3, een serie over medisch-ethische thema’s van televisiezender Family7 in 2021.

Dit thema kwam opnieuw en veel uitvoeriger aan bod met de komst van een vaccin tegen corona. Een uitkomst! Maar omdat er per doelgroep verschillende twijfels blijken te zijn, pleit ik inmiddels voor gerichte vaccinatiecampagnes.
Op de pagina Corona vind je meer bijdragen over deze virusinfectie en over de vaccinatie daartegen.

Christendom onwijs, 1996
Christendom onwijs, 1996.

Omgaan met waaromvragen

Mijn Gedachten over pijn, lijden en God verscheen in 1996 als hoofdstuk in Christendom onwijs?! 15 wetenschappers over God, geloof en wetenschap (zie cover hiernaast).

Meer persoonlijke gedachten hierover kwamen aan bod in het interview Niet bang voor de dood (Reformatorisch Dagblad, 2016).

Visie, 2019
Magazine Visie, 2019.

Persoonlijke belevenissen in mijn 30-jarige loopbaan als anesthesist vertel ik in Ik wil juist wakker blijven in EO’s magazine Visie, 2019.

EO’s tv-programma Andries in 2019 25 minuten.

Omgaan met het levenseinde was onderwerp van gesprek in EO’s tv-programma Andries in 2019 (hiernaast).

Terug naar de startpagina Terug naar boven