Christelijk denken en doen

Growing your faith

Op deze pagina vindt u besprekingen van verschillende onderwerpen, belicht vanuit christelijk perspectief.

Vooraf: Ik onderschrijf van harte de Apostolische geloofsbelijdenis, die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór mij leidraad is geweest. Het is verder mijn ervaring dat zelf lezen en bestuderen van de Bijbel – Gods Woord – allerlei inzichten en overtuigingen kan verdiepen of corrigeren. Daarom dat ik vanaf 2019 met enthousiasme lesgeef voor de ETS-Bijbelcursus.

Want levend en krachtig is het woord van God. Het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden (Hebreeën 4:12)

Hieronder vindt u bijdragen op het grensvlak van religie en medische praktijk, in vijf paragrafen verdeeld:

Als kanker je raakt, 2015 Bidden voor genezing

De dokter en de dominee is een tweegesprek uit 2010 van de theoloog Mart-Jan Paul en mij over gebed voor genezing.

Het interview Genezende handen uit 2007 gaat ook over bidden voor zieken. Betekent dat altijd gebed om genezing?

Bidden is geen trucje is een interview door Reinald Molenaar in 2012 over hetzelfde thema.

Hoe dit in de spreekkamer bespreekbaar te maken, vertel ik aan Aaldert van Soest in het interview Wijsheid in de spreekkamer (2015).

Bidden is geen trucje.

Vanwege het levensbedreigende karakter van kanker spreekt men bij de behandeling daarvan vaak in termen van ‘strijd’. Hierover gaat Het gevecht gaat beginnen in Als kanker je raakt (2015).

Medische zending

Medisch zendingswerk was het thema op een conferentie van CMF Nederland in 2007. Dit ging met name over het spanningsveld tussen evangelieverkondiging en het hebben van een maatschappelijke bijdrage. Hierbij greep ik terug op persoonlijke ervaringen in China en verder op twee boeken, Christian Mission in the Modern World (John Stott, 1975) en Shaking the Sleeping Beauty (Michael Griffiths, 1980).

Mijn affiniteit met medisch werk over de grenzen bracht me ertoe om woordvoerder te worden voor de humanitaire organisatie Worldwide Services. Over de kidnapping die hen in juni 2009 in Jemen overviel, vertelde ik op 30 oktober 2010 in het tv-programma Door de wereld, in het filmpje hierboven terug te zien 6,5 minuten. Helaas is de situatie in dat land nadien enorm verslechterd.

Over hoe geloof mijn leven en werk als arts beïnvloedt, ga ik regelmatig in gesprek met werkers in de gezondheidszorg, zoals met geneeskundestudenten van CMF Nederland en verpleegkundigen of verzorgenden van RMU.

Christelijke oriƫntatie in medisch-ethische onderwerpen, 2003 Christelijke medische ethiek

Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen (2003) bevat drie hoofdstukken van mijn hand:

  1. Levensbeëindiging en zorg voor stervenden. Een uitgebreidere bespreking volgde in Dood gewoon? Perspectieven op 35 jaar euthanasie in Nederland (2005) en in Lijden en volhouden (2016), zie voor meer informatie over dat onderwerp de pagina Pijn en palliatie.
  2. Alternatieve geneeswijzen.
  3. Rechten van patiënten (let op: veel wetgeving inmiddels veranderd).

Vanaf 2006 verzorg ik jaarlijks een college Ethiek voor de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College.

Over Voltooid leven en de gewetensvrijheid van zorgverleners verzorgde ik in juni 2017 een presentatie op de Guido-conferentie van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP. Over dit onderwerp sprak ik op 11 februari 2020 in Uitgelicht! bij Family7.

De laatste jaren is de discussie opgekomen rondom de ethiek van ‘over-behandelen’. Welke behandelingen zijn niet – of niet meer – passend? Hierover verzorgde ik meermalen een presentatie onder de titel Moet alles wat kan?

Een onderwerp dat door nieuwe wetgeving (‘Donorwet’ die op 1 juli 2020 ingaat) opnieuw bezinning vraagt, is die rondom orgaandonatie. Hierover verzorgde ik de afgelopen periode meerder keren een bespreking, zoals voor jongerengroepen, voor kerkgemeenten en voor een aantal afdelingen van de NPV.

Niet te geloven, 2002 Occultisme

In Bedwelming, boze geesten en bedrog beschrijf ik mijn belevenissen met het occulte toen ik nog student was: van geneeskrachtige kruiden en magische stenen tot spiritistische seances en transcendente meditatie. Dit hoofdstuk verscheen in Niet te geloven?! 15 medici over God, wonderen en onzichtbare machten (2002).

Waarschuwing voor mindfulness.

Ik waarschuw ook voor meer eigentijdse vormen van onzichtbare machten, zoals in het interview Meningen over mindfulness lopen uiteen (2012).

Over het raakvlak tussen alternatieve en occulte geneeswijzen sprak ik in oktober 2018 bij dispuut Panoplia in Leiden en al in 2011 in dit interview met cv·koers.

Waarom-vragen

Christendom onwijs, 2001 Mijn Gedachten over pijn, lijden en God verscheen in 1996 als hoofdstuk in Christendom onwijs?! 15 wetenschappers over God, geloof en wetenschap. Meer persoonlijke gedachten hierover kwamen aan bod in het interview Niet bang voor de dood, Reformatorisch Dagblad, 2016.
Visie, 2019 Persoonlijke belevenissen in mijn 30-jarige loopbaan als anesthesist vertel ik in ‘Ik wil juist wakker blijven’ in EO’s magazine Visie, 2019.
Paul Lieverse over pijn, lijden, gloof en euthanasie Omgaan met het levenseinde was onderwerp van gesprek in het tv-programma Andries in 2019 (25 min).
Home Terug naar boven